Gananayakaya Song Lyrics in Kannada – ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ

Gananayakaya Song Lyrics Kannada

Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhakshaaya Deemahi is the song we hear most as mobile phone ringtone. Gananayakaya Song Lyrics in Kannada and English or Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada and English is given below. This song is most heard by the voice of Shankar Mahadevan. We have many BhaktiGeete Lyrics in Kannada.

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ, ಈ ಹಾಡು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳೋದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ ಆಗಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣನಾಯಕಾಯ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಜನರು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ರವರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುತಿರಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Gananayakaya Song Lyrics in Kannada

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೇ
ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ ಸುಖ ಮನಸೇ
ಗುರು ಪೂಜಿತಾಯ ಗುರು ದೈವತಾಯ ಗುರು ಕುಲಸ್ಥಾಯಿನೆ
ಗುರು ವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಯ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವೇ

ಗುರುದೈತ್ಯ ಕಲಕ್ ಚೇತ್ರೇ ಗುರುಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
ಗುರು ಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೆ ಗುರುಪಾಖಂಡ ಖಂಡಖಾಯ

ಗೀತಾ ಸಾರಾಯ ಗೀತಾ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೂಢ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೋಜಯಪ್ರದಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಂಧರ್ವರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ
ಗಂಧರ್ವ ಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಣಯಿಯೇ
ಗಾಡಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಾಯ
ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥ ತನ್ಮಯಿಯೇ
ಗುರಿಲೇ
ಗುಣವತೇ
ಗಣಪತಿಯೇ

ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥ ಗೇಯಾಯ ಗ್ರಂಥಾಂತ ರಾತ್ಮನೇ
ಗೀತಾ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶ್ರಯಾಯ ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಠವೇ
ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ ಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಿಯಕೃಪೆ
ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಗಂಗಾಜಲ ಪ್ರಣಯವತೆ

ಗೌರಿ ಸ್ಥನಂಧನಾಯ ಗೌರಿ ಹೃದಯನಂದನಾಯ
ಗೌರಭಾನು ಸುತಾಯಾ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ

ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೋಸ ಹಸ್ತ್ರಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

Gananayakaya Song Lyrics in English

Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhakshaaya Deemahi
Guna Shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Deemahi
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Gaana Chaturaya Gaana Pranaya Gaanantaratmane
Gaanotsukaya Gaanamattaya Gaanotsukhamanase
Gurupoojitaya Gurudaivataya Gurukulastayine
Guruvikramaya Guhya Pravaraya Gurave Guna Gurave

Gurudaityagalakchetre Guru Dharma Sadaradhyaya
Guruputra Paritratre Guru Pakhanda Khanda Khaya

Geeta Saraya Geeta Tatvaya Geeta gotraya Deemahi
Guda Gulphaya Gandha Mattaya Gojaya Pradhaya Deemahi
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Gandharva Rajaya Gandhaya
Gandharva Gana Shravana Pranayime
Gaadhanuragaya Grantaya
Geetaya Grantatartha Tanmaye
Gurileeeea
Gunavateee
Ganapateyee

Grantha Geetaya Grantha Geyaya Granthanta Ratmane
Geeta Leenaya Geetashrayaya Geetavaadya Patave
Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapriyakrute
Gayakadhina Vigrahaya Gangajala Pranayavate

Gauristanandhanaya Gauri Hrudaya Nandanaya
Gaura Bhanu Sutaya Gouri Ganeshwaraya

Gauri Panyaya Gauri Pravanaya Gaura Bhavaya Deemahi
Gosa Hastraya Gowardhanaya Gopa Gopaya Deemahi
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Tags: Gananayakaya Song Lyrics in Kannada, Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada

More Bhaktigeete song Lyrics

  1. Gajamukhane Ganapathiye Lyrics in Kannada
  2. Aigiri Nandini Lyrics in Kannada
  3. He Sharade Dayapalisu Lyrics
  4. Nodu Nodu Kannara Lyrics
  5. Naada Lola Sri Krishna Lyrics
  6. Shivane Harane Kannappa Kottanu Lyrics
  7. Sojugada Sooju Mallige Lyrics
  8. Gururaja Siddharoodha Mangalaarati Lyrics
  9. Sharanu Sharanayya Lyrics in Kannada

Read More about our Ganesha on Ganesha – Wikipedia, Also check out more devotional kannada lyrics.